+84 (24) 7306 6336 info@apzon.com

SAP BUSINESS ONE CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO NHIỀU NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Sản xuất rời rạc
Phân phối
Bán lẻ
Dược
Thép (Giấy)
Dịch vụ sửa chữa
Thời trang
Giày dép
Giao nhận
Đại lý xe hơi
Cửa hàng thuốc
Hóa chất
Chăm sóc sức khỏe
Nông nghiệp
Dầu khí
Xây dựng