+84 (24) 7306 6336 info@apzon.com
Phần mềm quản lý sản xuất ngành nhựa, gỗ, thép, giấy, dược

Phần mềm quản lý sản xuất ngành nhựa, gỗ, thép, giấy, dược

Bạn đã tìm được phần mềm quản lý sản xuất ưng ý chưa? Đặt câu hỏi đúng sẽ dẫn đến câu trả lời đúng. Vì vậy, hãy cùng chúng tôi đặt câu hỏi đúng và quan trọng đầu tiên. Theo bạn, mục tiêu duy nhất phần mềm quản lý sản xuất hướng tới là gì? Nếu bạn đã có câu trả lời,...
Định giá doanh nghiệp – hệ thống ERP đáng giá bao nhiêu?

Định giá doanh nghiệp – hệ thống ERP đáng giá bao nhiêu?

Nhà đầu tư định giá doanh nghiệp như thế nào? Nhà đầu tư định giá doanh nghiệp bao nhiêu với 01 hệ thống ERP? Phần lớn các nhà đầu tư cảm thấy dễ định giá doanh nghiệp hơn với 01 phần mềm ERP duy nhất Tức là, họ cảm thấy yên tâm hơn nếu doanh nghiệp họ đầu tư đã triển...